V okviru osveščanja smo v društvu pripravili plakatno akcijo, s katero želimo predvsem mlade ozaveščati o bolezni in doseči dva glavna cilja akcije, ki izhajata iz poslanstva društva:
ozaveščanje javnosti, da smo vsi enaki (rušenje predsodkov-manjvrednost, stereotipov-nalezljivost)
– graditev osebnostne podobe bolnika (da se človek, kljub luskam na koži, v družbi počuti dobro in sprejeto)

.

X