Aktualni razpisi in prijavnice

Razpis za obnovitveno rehabilitavijo

l

Prijavnica za obnovitveno rehabilitacijo

Pravilniki

Disciplinski pravilnik

Pravilnik o obnovitveni rehabilitaciji

Pravilnik o društvenih objektih

Osnovni dokumenti društva

n

Statut Društva psoriatikov Slovenije

n

Potrdilo o registraciji društva – AJPES

n

Humanitarni status

n

Status nevladne organizacije v javnem interesu

X