9. aprila 2015 so v podružnici Celje na zboru članov izpeljali volitve novega predsednika in novih organov operativnega odbora. Pomembno vlogo za razvoj in rast podružnice so zaupali gospe Mariji Draganovič Babnik, ki je postala nova predsednica podružnice.
Novoizvoljeni predsednici in operativnemu odboru želimo uspešno delo v zadovoljstvo vseh članov podružnice.

.

X