Spoštovani!

Društvo za KVČB bo 28.3.2018 v Ljubljani organiziralo srečanje in posvet »Pomen dostopa do svetovanja o pravilni prehrani za kroničnega bolnika. Kaj je optimalna prehrana?« vseh zainteresiranih društev kroničnih bolnikov z namenom seznanitve z evropsko pobudo »Optimal nutrition for all« in oblikovanjem Slovenske platforme te pobude. Srečanje bo s pričetkom ob 15.00 potekalo v predavalnici št. 1 UKC Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.

Prehrana predstavlja pomemben del ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja pri kroničnih bolnikih, pri nekaterih stanjih in boleznih pa je prehrana ključni del obravnave in zdravljenja bolnika.  Presnovna stanja bolnikov so povezana z njihovim zdravstvenim stanjem,  kroničnimi boleznimi, akutnimi bolezenskimi stanji, krhkostjo (starostniki) in so tudi odraz socialnih težav. Pristop in njihova obravnava ima pomembno vlogo pri izhodu  bolnikovih zdravstvenih stanj. Zato mora imeti klinična prehrana posebno vlogo pri zdravstveni obravnavi bolnika v ambulanti družinske medicine, saj se ukvarja z vzroki, diagnostiko, spremljanjem, zdravljenjem prehranskih in presnovnih stanj kroničnega bolnika, ki so posledica kroničnega vnetja. Dostop do ustreznega prehranskega  svetovanja mora biti čim bolj približano bolnikom, saj je sedanja dostopnost zelo slaba in omogoča prodiranje raznih neustreznih in škodljivih prehranskih praks. 

Da bi srečanje uspelo in imelo posledice tudi na odločevalce v našem prostoru je zaželena čim večja udeležba s strani bolnikov različnih društev s področja zdravja.

Kaj je ONCA?

ONCA predstavlja evropske pobude in strokovno platformo za organiziranje učinkovite prehranske oskrbe na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Ker za to potrebujemo znanje in sodelovanje, predstavlja pobuda ONCA prikaz možnosti za pridobivanje novih spoznanj, veščin in izmenjave učinkovitih praks za sistemsko ureditev na videz tako enostavnega problema, kot je optimalna prehranska skrb za vse. Za mlade in stare, zdrave in bolne in za specifične probleme prehransko ogroženih skupin, kot so na primer starostniki.

 V evropske in nacionalne aktivnosti ONCA se skupaj vključujejo ključni deležniki, ki delujejo v zdravstvenem sistemu, tako profesionalno (zdravniške, dietetične, negovalne in lekarniške organizacije) kot tudi organizacije bolnikov, ministrstva za zdravje, nacionalni inštituti, zdravstvene zavarovalnice in medicinska prehranska industrija (MNI). Vsi skupaj želijo na skupno zasnovanih multidisciplinarnih strokovnih izhodiščih uvesti ustrezno prehransko politiko, standarde, smernice, izobraževanje in zagotoviti sredstva za izvajanje optimalne prehranske oskrbe za vse skupine prebivalstva in na vseh nivojih zdravstvenega varstva.

Program ONCA koordinira ENHA (European Nutrition for Health Allaince) in njene članice. Leta 2010 je program podprl Evropski Parlament in leta 2012 tudi evropski WHO program. Od leta 2012 v Evropi potekajo aktivnosti, ki naj bi pospešile implementacijo najboljših prehranskih praks v Evropi. Slovenija sodeluje v programu ONCA od 2014 in se leta 2015 v te aktivnosti pospešeno vključuje z Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025.

Pri organiziranju aktivnosti ONCA skupaj sodelujejo Ministrstvo za zdravstvo, zdravniške in druge profesionalne organizacije (klinična prehrana, geariatrija, družinska medicina, dietetika, farmacija) in združenja bolnikov. ONCA platforma je odprta za vse, ki se želijo pridružiti aktivnostim za optimalno prehransko oskrbo na vseh nivojih zdravstvene oskrbe.

PROGRAM strokovnega srečanja:” POMEN DOSTOPA DO SVETOVANJA O PRAVILNI PREHRANI ZA KRONIČNEGA BOLNIKA. KAJ JE OPTIMALNA PREHRANA?”

 15:00 -15:30  Registracija, prihod udeležencev, kava, prigrizek

15:30 -15:35  Uvod – pozdrav: Društvo za KVČB (Mateja Saje) 

15:35 – 15:45 Predstavitev ONCA – Potreba po prehranskem svetovanju v očeh bolnikov (Dušan Baraga)

15:50 – 16:50 Predstavitev izkušenj bolnikov s področja prehrane in prehranske obravnave

15:50- 16:00 Društvo sladkornih bolnikov: – Delavnice za bolnike s sladkorno boleznijo

16:00 – 16:10 Društvo ledvični bolnikov: – Prehrana pri boleznih ledvic

16:10 – 16:20  Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L: Celostna rehabilitacija bolnikov s krvnimi raki

16:20 – 16:30 Društvo Europa Donna: ONCA za bolnice z rakom dojke – izkušnje Europa Donna Slovenija

16:30 – 16:40 Društvo za KVČB:Izkušnje bolnice s svetovanjem kliničnega dietetika

16:40 – 16:50 ILCO – pomen prehrane pri stomi

16:50 – 17:00 dr. Katja Povhe Jemec: Integralni pogled: Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025

17:00 – 17:10 dr.Milena Kovač -Blaž : Prehranska obravnava v primarnem zdravstvu

17:10 -17:20 dr. Nada Rotovnik Kozjek: Kaj je optimalna prehrana?

17:20 – 17:30 mag. Rok Poličnik: Prenova programov prehrane v zdravstvenem sistemu”

17:30 – 17:40 Gašper Boltežar, dr.med.: Izkušnje iz ambulante za prehrano.

17:40 – 17:50 dr. Bojan Knap, Prehranska problematika ledvičnih bolnikov z vidika potrebe po kliničnem dietetiku.

17:50 – 18:00 asist. Eva Peklaj, uni. dipl. ing. živ. teh: Nevarnosti neuravnoteženih diet 

18:00 – 18:10 dr. Evgen Benedik: Hrana kot zdravilo za otroke s kronično boleznijo

18:10 – 18:20 Gregor Veninšek, dr.med.: Pomen prehranske obravnave starega človeka

18:20 – 19:00 Okrogla miza: Kaj je optimalna prehrana in kako do pravega prehranskega nasveta?

19:00 –  Zaključek srečanja, pogostitev in druženje

X