Splošni pogoji

V Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor cenimo vaše zanimanje in zaupanje, zato vam v sklopi vašega članstva želimo predstaviti aktualne informacije in novice, novosti, ekskluzivno ponudbo, ugodnosti in popuste preko elektronske pošte, občasno pa tudi po SMS sporočilu in ostalih oblikah komunikacije. Zbrane osebne podatke obdelujemo v namen izvajanja članstva (vodenja evidenc, izdajanja računov in podobnih na članstvo vezanih dejavnosti) in v namen prijavljanja na razpise za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje programov na lokalni in nacionalni ravni. Zavezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno, da jih bomo varovali skladno z zakonodajo o varstvu podatkov in da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve. Podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Osebni podatki se obdelujejo samo v opredeljene namene, v kolikor bi osebne podatke obdelovali v drug namen, bi predhodno pridobili vašo privolitev. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve ali prekinitve članstva, potem pa jih trajno izbrišemo.
Seznanjen sem, da:
• lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave danih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost danih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor ali elektronskim sporočilom na naslov info@drustvo-psoriatikov.si.
• lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
• se bodo dani osebni podatki obdelovali izključno s strani Društvo psoriatikov Slovenije in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje.
• je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov Društva psoriatikov dr. Miha Dvojmoč (miha.dvojmoc@infocenter.si).

X