Dragi bolniki z luskavico, vabimo vas k sodelovanju izpolnjevanja vprašalnika, katere rezultati bodo v pomoč Evropski agenciji za zdravila in bodo pripomogli k izboljšanju znanja o tem, kako bolje svetovati bolnicam o uporabi peroralnih retinoidov.

Spoštovani!

Znanja o zdravilu se ne pridobi zgolj med raziskovanjem in razvojem, temveč tudi ko je zdravilo že na voljo na trgu in ga uporablja večja skupina bolnikov. V imenu Evropske agencije za zdravila (EMA) izvajamo mednarodno raziskavo, s katero spremljamo, kako ženske v Evropski uniji uporabljajo določena zdravila. Gre za mednarodno raziskavo, v katero so vključeni raziskovalni centri osmih držav članic Evropske unije. V Sloveniji vodi raziskavo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo.
Naša raziskava se nanaša na uporabo zdravil, ki vsebujejo peroralne retinoide, v Sloveniji so to Neotigason, Roaccutane in Toctino. Zlasti želimo izvedeti več o informacijah, ki ste jih prejeli o svojem zdravilu, in kako so te vplivale na vaše odločitve.

Po naši oceni boste za odgovore na vprašanja porabili približno 10 minut. Informacije, ki jih boste navedli, bodo v pomoč Evropski agenciji za zdravila in bodo pripomogle k izboljšanju znanja o tem, kako bolje svetovati bolnicam o uporabi peroralnih retinoidov.

Vprašalnik je dostopen na https://uppersurvey.science.uu.nl/index.php…

Lep pozdrav,

Raziskovalci Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo

X