Po odobrenem programu izvajanja javnih del za leto 2015 se nam je 22. aprila 2015 pridružila Nastja Koter, prof. slovenščine. Je komunikativna, prilagodljiva in pripravljena na nove izzive.

Nastja Koter

Sodelovala bo pri urejanju glasila in spletnega portala, komunicirala bo s člani društva, predsedniki podružnic, predsedniki komisij in spletnimi obiskovalci. Pomagala bo pri organizaciji izobraževanja in drugih projektnih nalogah. Urejala bo razne evidence in ostale aktivnosti društva. Prizadevala si bo za večjo prepoznavnost društva, osveščenost ljudi o pomenu njegovega delovanja, pridobitev novih članov in s tem večjo prisotnost v javnosti.

Kontaktirate jo lahko po elektronski pošti: nastja.koter@drustvo-psoriatikov.si ali na telefon 02 420 22 12.

.

X