Naloga društva je zastopati interese obolelih za psoriazo ter združevati in ozaveščati javnost, da bi čim bolj dvignili splošno razumevanje bolezni. Naše poslanstvo je zagovorništvo pravic, interesov, želja in potreb najbolj ogroženih skupin prebivalcev – bolnikov, ki imajo manj ekonomske, družbene in simbolne moči ter znanja. Zavzemamo se za boljšo prepoznavnost, enakopravno vključevanje bolnikov z luskavico v vsakdanje življenje, socialno varnost bolnikov, izboljšanje kakovosti življenja psoriatikov, skrbnejšo obravnavo in primerno zdravljenje psoriatikov. Tudi komunikacija in ozaveščanje javnosti o bolezni in naših težavah ima pri tem veliko vlogo, zato v društvu že več let izvajamo ozaveščevalne akcije, katerih moto se glasi:

»Spregovorimo o luskavici – dotaknimo se bistva.«

Izvajanje programa je nujno potrebno za bolnike s psoriazo, kajti dobro poznavanje znakov bolezni, dejavnikov tveganja za nastanek bolezni in možnosti zdravljenja pripomore k zgodnejšemu odkrivanju bolezni, zgodnejši diagnozi in uspešnejšemu zdravljenju, kar pomeni izboljšanje kakovosti življenja bolnika. Z ozaveščanjem javnosti opozarjamo na potrebe bolnikov, na lastnosti bolezni, na pomembnost skrbne in resne obravnave bolnikov pri zdravnikih. Bolniki so pomirjeni, dobijo občutek, da imajo s pridobljenim znanjem večji nadzor in vpliv na bolezen. Znebijo se občutka nemoči, strahu, jeze, osamljenosti in depresije. Bolniki menijo, da je ob postavitvi diagnoze zelo pomembna seznanitev z načini zdravljenja, da potrebujejo dodatne informacije glede zdravljenja in terapij.

Z ozaveščanjem splošne javnosti (tudi preko medijev) je bolezen med ljudmi bolje poznana, bolniki so v družbi čedalje bolj sprejeti (rušimo predsodke in stereotipe). Pri splošnih zdravnikih smo deležni hitrejše postavitve diagnoze in napotitve k dermatologu.

X