6 300x225Ljubljana, 5. 4. 2014

V okviru društva že nekaj časa aktivno deluje skupina mlajših prostovoljcev, ki je dala pobudo za ustanovitev mladinske sekcije društva, ki bi združevala člane v starosti med 18 in 30 let. Osnovni namen njene ustanovitve je dati mladim možnost za sodelovanje ter priložnost za druženje in izmenjavanje izkušenj. Prvo srečanje smo organizirali v Ljubljani, v bowling centru Arena. Najprej smo imeli »uradni« del, kjer smo pripravili program dela naše sekcije za leto 2014. Druženje smo nadaljevali in zaključili s podiranjem kegljev. Več

X