Spoštovani člani!
Društvo psoriatikov Slovenije tudi letos organizira zdravljenje v okviru obnovitvene rehabilitacije za svoje člane. Obnovitvena rehabilitacija (v nadaljevanju OR) je rehabilitacijsko zdraviliško zdravljenje, ki traja 14 dni in se izvaja v termalnih zdraviliščih. Lokacije OR, ki so na voljo v letu 2018 so Terme Olimia – Podčetrtek, Terme 3000 Moravci, Thermana Laško, Terme Krka – Strunjan in Terme Lendava. Društvo psoriatikov Slovenije pridobi sredstva za financiranje rehabilitacije od ZZZS, ki določi pogoje za izvajanje OR. Izpolnjevanje pogojev za koriščenje OR preveri tri-članska komisija dermatevenerologov iz UKC Maribor po pregledu celotne medicinske in druge dokumentacije.
Člani, ki se želijo prijaviti na OR, pošljejo izpolnjeno prijavnico s zdravniškim izvidom – priporočilom zdravnika specialista dermatologa, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev. Prijave se bodo zbirale do 10. 4. 2018. Posamezno zdravilišče za vsakega bolnika določi komisija in o tem obvesti člane z odločbo. Na odločbo se lahko upravičenec pritoži v osmih dneh od prejema obvestila. Člani se tudi zavežejo, da o vseh spremembah sproti obveščajo društvo in v primeru neupravičene predčasne prekinitve zdravljenja sami poravnajo nastale stroške.

Plačilo participacije
Po 10. členu pravilnika o organiziranju obnovitvene rehabilitacije članom Društva psoriatikov Slovenije in drugim bolnikom s psoriazo, vsak uporabnik za koriščenje OR plača participacijo, ki jo določi predsedstvo DPS. V letu 2018 vsak uporabnik plača enotno participacijo, ki znaša 160,00 EUR. Participacija se plača na recepciji nastanitvenega objekta.
Vsi naši člani, ki so zainteresirani za udeležbo v obnovitveni rehabilitaciji so dobrodošli, da spremljajo naše novice in se tudi prijavijo.

Prijavnico lahko najdete na: Prijavnica_OR_2018.pdf

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.

X