Avtorji: Katja Vasilič, dr. Barbara Rodica, Kristina Koler

Vsak dan več je ljudi z diagnosticirano kronično boleznijo. Ta bolezen številnim spremeni življenje nekaterim ga »obrne na glavo«. Kronične bolezni, ki so posledica alergij, zaznamujejo človeka na poseben način. Posameznik se mora vsakodnevno izogibati določenim alergenom. Na primer celiakaš se izogiba hrane, ki vsebujejo gluten ali tiste hrane, kjer je možnost kontaminacije, medtem ko se drugi posamezniki – bolniki izogibajo preveliki izpostavljenosti soncu, zaradi kožne občutljivosti. Projekt imenovan, kožne bolezni in alergeni (KAB), ki ga izvajajo študenti Fakultete za upravljanje poslovanje in informatiko ter drugih fakultet v sodelovanju z Društvom psoriatikov Slovenije se izvaja v okviru javnega razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in je  sofinanciran z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je namenjen posameznikom, ki se vsakodnevno spopadajo z vzroki, simptomi in posledicami kožnih bolezni. 

Društvo psoriatikov Slovenije in marginalizirane skupine so izpostavile predmetni problem prenosa znanja in osveščanja splošne javnosti o kožnih boleznih in alergenih. V projektu KAB bomo aktivno delovali na promociji projekta in tako poskušali doseči kar največji krog populacije. S projektom želimo vplivati na razumevanje o teh boleznih, torej ozaveščati prebivalstvo o preventivi/življenju z vidika alergenov in kožnih bolezni.

Za projekt KAB smo si zastavili temeljni cilj projekta osveščanje prebivalstva s povezavami raznih ključnih dejavnikov, ki (potencialno) povzročajo kožne bolezni med katerimi bomo izpostavili danes (zelo) aktualne alergene. Alergeni so snovi v hrani, higienskih pripomočkih, ki ljudem lahko povzročijo enkratne ali trajne posledice in tudi spremenijo način življenja. Na projektu izpostavljamo dejstvo, da se moramo ljudje o možnih posledicah predhodno izobraziti ali biti o možnih povezavah med alergeni in kožnimi boleznimi vsaj seznanjeni. Pomembno je, da smo seznanjeni o možnih povezavah med dejavniki alergenov s kožnimi boleznimi in kot tako bomo gradili vsebino projekta KAB. Oblikovali bomo drevo dejavnikov, ki vplivajo na kožne bolezni, tj. od alergenov, sonca in drugih, ki jih bomo ponazorili s koreninskim sistemom drevesa projekta KAB (vir težav-vzrok). Nadalje bomo na drevo dejavnikov na liste drevesa napisali kožne bolezni, ki izvirajo iz debla (posledica). Deblo bo preko koreninskega sistema prenašalo sporočilo o prenosu/povzročitelju / prevodniku/kombinaciji (simptomom) med izvorom/vzrokom/korenino in posledico/listom za bolezen človeka.

Sodelujoči študentje na projektu so iz različnih fakultet, kar bo projektu omogočilo, da lahko s strokovno pomočjo mentorjev aktivno delujejo na pridobivanju informacij za drevo vzrok-posledica-simptom. 

Kristina Koler, predstavnica Društva psoriatikov Slovenije je izrazila na eni izmed delavnic sledeče: »Sodelovanje v projektu Kožne bolezni in alergije, društvu psoriatikov Slovenije prinaša nov način prenosa znanja in osveščanja splošne javnosti. Ključnega pomena zdravljenja je razumevanje bolezni, zato verjamemo, da lahko s takšnimi projekti in aktivnim sodelovanjem študentov, predstavimo niz koristnih informacij, ki bodo doprinesle k optimalnim učinkom zdravljenja.«  

Cilj projekta je uporabniku na prijazen način prikazati povezavo med načinom življenja (prehranjevanje, sončenje itd.) s kožnimi boleznimi. Na projektu smo se usmerili k cilju: izjemno obsežno povezavo do sedaj že znanih znanstvenih in strokovnih stališč, predstaviti na enoten in laično prijazen način. Skupaj s strokovnim sodelavcem iz društva psoriatikov Slovenije, Kristino Koler in pedagoškima mentorjema dr. Barbaro Rodico in dr. Sergejem Gričarjem načrtujemo razširjanje izsledkov projekta prek brošure, digitalnih medijev (Facebook, e-pošta, Snapchat, Instagram) in društva (spletna stran, glasilo Za prostor pod soncem) kot inovativen pristop, ki bi omogočil splošni javnosti večjo ozaveščenost o kožnih boleznih in alergenih, življenju z boleznijo in možnostmi zdravljenja. Pomembno je poudariti, da je cilj projekta, da v projektu KAB skrbimo za spodbujanje enakih možnosti med obema spoloma in izvajamo krepitev socialne vključenosti prikrajšanih skupin, ki bodo vključene v projekt. V KAB bomo dostopni mladim bolnikom, ki so družbeno aktivni prek spletnih portalov. To omogoča virtualno komunikacijo, ki je nujno potrebna še zlasti, ker kožne bolezni v večini primerov pogojujemo s stigmatizacijo in diskriminacijo. Potreba po osveščanju ter deljenju zgodb bolnikov je ključna in nujna v družbi kjer živimo.  

Na osnovi projekta načrtujemo objavo sintetiziranih podatkov, ki bodo vsebovali rezultate projekta, priredili in sodelovali bomo na dogodkih Društva psoriatikov Slovenije. 

 

plakatA4      
X