IMG 3686 2Približno mesec dni po zgoraj omenjenih predavanjih v zdr. domovih smo tam predstavili dejavnosti našega društva. Cilj teh predstavitev je bilo ponovno ozaveščanje zdravstvenega osebja in drugih obiskovalcev o luskavici ter pridobivanje novih članov društva. V zdravstvenih domovih smo namestili nova stojala, ki smo jih napolnili z novo brošuro o luskavici in društvu. V letu 2013 smo izvedli predstavitve v Škofji Loki, Velenju, Slovenskih Konjicah in Cerknici.

X