Društvo psoriatikov Slovenije je humanitarna organizacija, ki deluje že od leta 1979. Z informiranjem, ozaveščanjem in izobraževanjem si prizadeva za boljše poznavanje, razumevanje in sprejemanje bolezni ter izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s psoriazo. Psoriaza ali luskavica je dedno pogojena, nenalezljiva, vnetna, kronična bolezen, ki prizadene predvsem kožo bolnikov in v približno dveh odstotkih prizadene tudi sklepe obolelih. V svetovnem merilu za to boleznijo oboleva okoli 2,5 odstotka ljudi. V Sloveniji beležimo takšnih bolnikov okoli 35 tisoč. Ker se bolezen odraža na koži bolnikov z različno velikimi pigmentnimi madeži, rdeče, napete in luščeče se kože, je potreba po zmanjšanju izločevanja iz družbe in psihosocialnih stisk bolnikov velika.
Društvo izpostavlja skrb za lastno zdravje, daje podporo in zastopa nacionalne interese članov, na področju medicine pa poziva k skrbnejši obravnavi psoriatikov. Bolnikom želimo pomagati pri premagovanju in lajšanju stiske ter jih naučiti živeti z boleznijo, kar uresničujemo preko različnih dejavnosti. Naravnani smo k povezovanju in sodelovanju članov kot enem izmed pomembnih dejavnikov delovanja, saj se zavedamo bremena bolnikov in pomembnosti zmanjševanja stigme. V okviru društva deluje predsedstvo, ki združuje 11 podružnic po vsej Sloveniji in šteje okoli dva tisoč članov.

V društvu skozi vse leto izvajamo različne programe. Programe socialne in humanitarne narave za bolnike s psoriazo, po katerih organiziramo in izvajamo samopomoč ter osebno pomoč starejšim in manj gibljivim bolnikom na domu ter preprečujemo in lajšamo socialne stiske. Skrbimo za lažje soočanje z boleznijo in vključevanje bolnikov v vsakdanje življenje. Organiziramo in izvajamo strokovna predavanja in izobraževanja za bolnike. Predavanja izvajajo zdravniki specialisti, dermatologi, revmatologi, psihologi idr. Na srečanjih članov se trudimo na podlagi medsebojne izmenjave izkušenj povezovati vse udeležene. Spodbujamo zdrav način življenja in izvajamo preventivne programe za ohranjanje zdravja. V osnovnih šolah organiziramo s pomočjo pravljičnega junaka Jurčka predavanja, ki prikazujejo problematiko vključevanja mlajših bolnikov med svoje vrstnike. Skupaj z našimi podporniki izdajamo informativne materiale na različne teme, ki pestijo bolnike z luskavico. Izobražujemo se tudi mednarodno in smo del svetovnega in evropskega združenja IFPA in EUROPSO, ter smo del več mednarodnih odborov.
Eden izmed naših ključnih programov je obnovitvena rehabilitacija v slovenskih zdraviliščih. Kot društvo s humanitarnim statusom ga izvajamo pogodbeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nam dodeljuje finančna sredstva. Vsako leto naša komisija obdela nekaj sto vlog in odobri približno 220 bolnikom s psoriazo 14-dnevno zdravljenje v enem izmed izbranih zdravilišč. Kot dopolnilo k zgoraj navedenemu programu izvajamo program »Družinske rehabilitacije«, po katerem lahko člani društva skupaj s svojimi družinskimi člani in prijatelji izkoristijo lepo urejen apartma v Vasi Lipa v Termah Olimia ter apartma v naselju Prekmurska vas v Moravskih Toplicah. V okviru zdraviliškega zdravljenja v tujini organiziramo zdravljenje v bolnišnici Naftalan in zdravljenje na Velem Lošinju na Hrvaškem. Trudimo se, da bi bilo zdravljenje za člane društva cenovno ugodno. Organiziramo športne igre, različna družabna in izobraževalna srečanja, planinske pohode, izlete ter prednovoletna srečanja.
Z izdajanjem društvenega glasila Za prostor pod soncem, spletno stranjo, sodelovanjem na društvenih omrežjih in z akcijami ozaveščanja se trudimo za čim večjo prepoznavnost po svojem delovanju ter predstavljanju bolezni širši javnosti.
»Osredotočite se na bistvo. Nihče ne more skočiti iz svoje kože. Ko ljudje zagledate človeka z luskavico, dajete videnemu prevelik pomen. Tako ne opazite, kaj je res pomembno – naša osebnost, ki nas dela človeške ne glede na kožo. Ne bojte se dotika z nami, luskavica ni nalezljiva.«

X