IMID2Šmarješke toplice, 22.10.2015
22. oktobra so se udeležili, skupaj z društvom revmatikov in društvom za kronično vnetne črevesne bolezni, strokovnega srečanja na temo Problematika zaposlovanja bolnikov s kronično boleznijo v Šmarjeških toplicah. Tema letošnjega srečanja je tesno povezana med vsemi tremi društvi. Izzivi, s katerimi se srečujejo oboleli tako na zasebnem kot poklicnem področju, močno poslabšujejo kakovost življenja. Kronični bolniki velikokrat doživijo neugodno izkušnjo, ki je posledica pripisane stigme in nevednosti družbe. Zdravstvene težave obolelih velikokrat vplivajo na delavne zmožnosti. Mnogi bolniki zaradi svojega zdravstvenega stanja zaposlitev težko pridobijo ali obdržijo. Čaka nas še dolga pot razumevanja in ozaveščanja.  Ozaveščanje problematike in podajanje dobrih primerov prakse prispeva k zmanjševanju dejavnikov stigmatizacije in k večanju možnosti zaposlovanja oseb s kroničnimi boleznimi.

X